دندانپزشکی کودکان

جایگزین ایمپلنت دندان کودکان

جایگزین ایمپلنت دندان کودکان

کودکان زیادی به دلیل عواملی مانند هیپودنشیا (عدم تشکیل مادرزادی یک یا چند دندان دائمی) یا تروما (هر نوع آسیب دیدگی و ضربه) ممکن است

تماس با ما
×ارتباط در واتساپ